รางวัล

รางวัล และความสำเร็จ

Good design product

 • 2007 Taiwan good design product award

China car magazine recommended

 • 2007 Recommended product 3D car mat
 • 2008 Recommended product KAGU car mat

Golden pin design mark

 • 2011 Golden pin design mark

Reddot design award

 • 2011 3D Maxpider® cargo liner

SEMA award

 • 2011 USA SEMA global media award
 • 2012 USA SEMA best new product interior accessories silver medal
 • 2014 USA SEMA global media award

Geneva inventions award

 • 2014 Geneva inventions award gold medal

Taiwan award

 • 2013 Taiwan national invention and creation award gold medal
 • 2014 Taiwan AMPA innovation product award bronze medal
 • 2014 Taiwan SMEs Innovation Award
 • 2020 Amazon global selling taiwan pin design award
 • 2020 Taipei neo trade awards
 • 2020 Taipei neo trade awards golden enterprises
 • 2021 Taiwan prime gold award
 • 2022 Taiwan excellence
 • 2023 Golden Ship Award

มีสิทธิบัตรมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และ อีก 12 ประเทศที่กำลังจะจดทะเบียนแล้วเสร็จ

คุณภาพสูง

วัดและตรวจสอบด้วยเลเซอร์ ผ่านการเช็คคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยมืออาชีพ

ติดตามการจัดส่งได้

การจัดส่งใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน สามารถติดตามจากหมายเลขจัดส่ง

การแลกเปลี่ยนและคืนสินค้า

คุณมีเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัดส่งในการคืนสินค้า